Książki

  • Zawadzki, R. (2000). Psychobiografie literackie: u podstaw twórczości. Warszawa, von Borowiecky.
  • Zawadzki, R. (2002). Kobieta. Warszawa, von borowiecky.
  • Zawadzki, R. (2004). Stres – sztuka życia. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
  • Zawadzki, R., M. Taraszkiewicz (2004). Rodzinny krąg. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.
  • Zawadzki, R. (2005). Psychologia i twórczość. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
  • Zawadzki, R. (2008). Magia i mitologia psychologii. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
  • Zawadzki, R. (2010).  Portrety psychologiczne. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.Zawadzki, R. (2010). Mędrzec w szatach błazna lub szaleńca. Warszawa: von borowiecky.
  • Zawadzki, R. (2011). Wychowanie do podmiotowości i kreatywności. Warszawa, Wydawnictwo Salezjańskie.
  • Zawadzki, R. (2012). Igraszki fałszywych bogów. Wydawnictwo Salezjańskie (w druku).
  • Zawadzki, R. (2013). Świat żywych cieni (powieść). Warszawa, Wydawnictwo WNET.