Konfrontacje Muzyczne

Zapraszam do słuchania mojej cyklicznej, godzinnej autorskiej audycji „Konfrontacje Muzyczne” w radiu WNET w każdą niedzielę, o godz. 13:00. Audycję (aktualną i poprzednie)  można też odsłuchiwać później w dowolnym terminie na stronie wnet.fm.


Audycja poświęcona jest klasycznej muzyce fortepianowej, pianistyce, pianistom i wszystkiemu, co się z tym wiążę. Są aktualia, archiwalia, najlepsi muzycy XX wieku i obecni, konteksty historyczne, biograficzne, różne tradycje wykonawcze, ciekawostki, komentarze.Są też kompozytorzy i wykonawcy zapomniani (w tym i z muzyki polskiej), nawet egzotyczni.

Wszelkie uwagi, komentarze, opinie, uwagi czy propozycje proszę przekazywać na adres, podany na tej stronie.