Audycje

Poniżej cykliczne, tematyczne audycje autora w radiu WNET.

Cykliczna audycja „Konfrontacje Muzyczne” pod adresem wnet.fm (radio)

(wespół z Lechem Jęczmykiem)